KOMETA Plzeň s.r.o.

GoogleSeznamMapyVolnyCentrumO2 ActiveO2 TechzonaJízdní řádyPSČSMSFirmyNovinkyiDnestn.czČTNovaPrimaBarrandov
Provozovatelem internetových stránek www.kometa-plzen.cz je firma KOMETA Plzeň s.r.o. (dále jen Provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovatel těchto internetových stránek www.kometa-plzen.cz tímto vydává podmínky pro jejich užívání (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na každou osobu, která má v úmyslu užívat nebo užívá výše uvedené stránky.


Způsob užívání www.kometa-plzen.cz


Přístup na uvedené stránky může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. Jedná se zejména o část, jejíž obsahem je reklamační řízení. To se netýká stránek obsahujících zákonem nebo jinými regulatorními předpisy stanovené informace – přístup na takové stránky není poskytnutím osobních informací podmíněn.

Stránky Provozovatele jsou monitorovány nástrojem pro sledování návštěvnosti, přičemž v rámci tohoto monitoringu jsou Provozovateli poskytovány anonymní (statistické) informace umožňující vyhodnotit dílčí parametry využívání internetových stránek a celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Shromažďování dat pro vyhodnocování se provádí na serveru www.google.com a výsledné sestavy jsou k dispozici Provozovateli.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. „Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání. Jejich povolení je ověřováno v rámci testování konfigurace před startem aplikace.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Provozovatel dává souhlas k využití informací, které jsou na zmíněných stránkách umístěny.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.kometa-plzen.cz. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.
Dále je zakázáno bez souhlasu Provozovatele kopírovat jakýkoliv obsah ze stránek www.kometa-plzen.cz a ten uveřejňovat na jiném či obdobném místě ani přes to, že došlo byť k podstatné změně kopírovaného obsahu a to  v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.

Omezení odpovědnosti Provozovatele


Některé z informací publikovaných na stránkách www.kometa-plzen.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Provozovatel však v žádném případě neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.kometa-plzen.cz, s výjimkou škod způsobených zveřejněním nepravdivých regulatorních informací. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou pro třetí strany subjektem prostřednictvím uvedených stránek. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím jím provozovaných stránek formou odkazů, tzn. www.kometa-plzen.cz.

Závěrečná ustanovení.


Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách provozovaných Provozovatelem nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak. Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Podmínky užívání stránek www.kometa-plzen.cz jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 1. března. 2015.
infortrend.jpgintel.jpgkerio.jpgmicrosoft.jpgstormware.jpg

Kontakt

KOMETA Plzeň s.r.o.
Jateční 1723/12
301 00 Plzeň

Tel: 603 554 006, 603 212 051
Email: info@kometa-plzen.cz
Website: www.kometa-plzen.cz
Website: www.jsemchytrydum.cz
Obchodní podmínky: ZDE

EATON xComfort

Návštěvnost

375931
DnesDnes64
VčeraVčera69
Tento týdenTento týden461
Tento měsícTento měsíc1080
CelkemCelkem375931
100.28.227.63